Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1type_keyword:Article6110,08%0,00
2subjectArea_keyword:Economia609,92%0,00
3unidadeFGV_keyword:Escolas528,60%0,00
4keyword_keyword:Pesquisa e desenvolvimento416,78%0,00
5subjectBibliodata_keyword:Impostos - Brasil406,61%0,00
6keyword_keyword:Tributo396,45%0,00
7keyword_keyword:Imposto376,12%0,00
8keyword_keyword:Inovação294,79%0,00
9subjectBibliodata_keyword:Economia294,79%0,00
10type_keyword:Working Paper284,63%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
605100,00%0,00