Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1unidadeFGV_keyword:Escolas169.25%0.00
2type_keyword:Working Paper148.09%0.00
3keyword_keyword:Anomalias126.94%0.00
4subjectArea_keyword:Finanças126.94%0.00
5author_keyword:Eid Júnior, William116.36%0.00
6subjectBibliodata_keyword:Ações (Finanças)116.36%0.00
7author_keyword:Gimenes, Lucas Dreves105.78%0.00
8keyword_keyword:ARCH105.78%0.00
9keyword_keyword:Asset flow105.78%0.00
10subjectBibliodata_keyword:Derivativos (Finanças)105.78%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
173100.00%0.00