Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Nakagawa, Fabiane M. S930.00%0.00
2subjectBibliodata_keyword:Administração no Brasil930.00%0.00
3author_keyword:Angarita, Antonio13.33%0.00
4author_keyword:De Paula, Juan R13.33%0.00
5author_keyword:Donaggio, Angela Rita Franco13.33%0.00
6author_keyword:Sica, Ligia Paula Pinto13.33%0.00
7author_keyword:Silva, Antonio Angarita Ferreira da13.33%0.00
8dateIssued_keyword:201813.33%0.00
9keyword_keyword:Administração no Brasil13.33%0.00
10subjectArea_keyword:Administração de empresas13.33%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
30100.00%0.00