Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Boas, Lucas Vilas22.70%0.00
2author_keyword:Donnini, Thiago22.70%0.00
3author_keyword:Grazzioli, Raquel22.70%0.00
4author_keyword:Hirata, Augusto Jorge22.70%0.00
5author_keyword:Leichsenring, Alexandre Ribeiro22.70%0.00
6author_keyword:Oliva, Rafael22.70%0.00
7author_keyword:Pannunzio, Eduardo22.70%0.00
8author_keyword:Salinas, Natasha Schmitt Caccia22.70%0.00
9author_keyword:Salla, Ana Leticia Mafra22.70%0.00
10author_keyword:Sanches, Michelle Baldi Ballon22.70%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
74100.00%0.00