Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1unidadeFGV_keyword:Escolas1755.99%0.00
2subjectArea_keyword:Economia1715.85%0.00
3type_keyword:Dissertation1404.79%0.00
4subjectBibliodata_keyword:Economia1364.66%0.00
5subjectBibliodata_keyword:Macroeconomia1364.66%0.00
6subjectBibliodata_keyword:Taxas de juros1304.45%0.00
7subjectBibliodata_keyword:Mercado financeiro1284.38%0.00
8type_keyword:Thesis1234.21%0.00
9keyword_keyword:Economia1224.18%0.00
10keyword_keyword:Monetary policy1184.04%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
2921100.00%0.01