Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1subjectArea_keyword:Direito38.33%0.00
2subjectBibliodata_keyword:Direito38.33%0.00
3author_keyword:Abramovay%2C Pedro Vieira12.78%0.00
4author_keyword:Almeida%2C Paula Wojcikiewicz12.78%0.00
5author_keyword:Asensi%2C Felipe Dutra12.78%0.00
6author_keyword:Coiro%2C Adriana Lacombe12.78%0.00
7author_keyword:Falc%C3%A3o%2C Joaquim12.78%0.00
8author_keyword:Ferraz Junior%2C Tercio Sampaio12.78%0.00
9author_keyword:Ghirardi%2C Jos%C3%A9 Garcez12.78%0.00
10author_keyword:Lacerda%2C Gabriel12.78%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
36100.00%0.00