Termos mais buscados

termo para buscaBuscas% of TotalPáginas vista / busca
1unidadeFGV_keyword:Escolas1186111.58%0.00
2subjectArea_keyword:Economia101859.94%0.00
3type_keyword:Dissertation60515.91%0.00
4dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]50964.97%0.00
5type_keyword:Thesis50764.96%0.00
6author_keyword:Marçal, Emerson Fernandes48794.76%0.00
7subjectBibliodata_keyword:Economia46424.53%0.00
8subjectBibliodata_keyword:Desenvolvimento econômico43914.29%0.00
9subjectBibliodata_keyword:Câmbio43764.27%0.00
10author_keyword:Rochman, Ricardo Ratner43094.21%0.00

Total

Buscas% of TotalPáginas vista / busca
102436100.00%0.00