Termos mais buscados

termo para buscaBuscas% of TotalPáginas vista / busca
1unidadeFGV_keyword:Escolas1301111.07%0.00
2subjectArea_keyword:Economia113329.64%0.00
3type_keyword:Dissertation68165.80%0.00
4author_keyword:Marçal, Emerson Fernandes63915.44%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2018]59355.05%0.00
6type_keyword:Thesis54134.60%0.00
7dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]52684.48%0.00
8subjectBibliodata_keyword:Política monetária51024.34%0.00
9subjectBibliodata_keyword:Economia49044.17%0.00
10subjectBibliodata_keyword:Modelos econométricos48454.12%0.00

Total

Buscas% of TotalPáginas vista / busca
117561100.00%0.00